حاکمیت شرکتی

جولای 5, 2023

منشور کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

اهداف اهداف عمومی کمیته ریسک شرکت عبارتند از: • نظارت بر عملکرد تیم اجرایی برای شناسایی و ارزیابی مدیریت ریسک و حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت […]
جولای 5, 2023

بخش گزارشگری پایداری

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، و متعاقباً پاسخگویی مؤثر و به […]
جولای 5, 2023

دستورالعمل و شرح وظایف کمیته حسابرسی

  با سلام احتراما در راستای مفاد دستورالعمل حاکمیتی شرکت و همچنین بررسی صحیح شرایط استخدام و انتصاب و ارائه گزارشات مربوطه در مورد نظام جبران […]
جولای 5, 2023

دستورالعمل و شرح وظایف کمیته انطباق با مقررات شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

  بررسی وضعیت عملکرد شرکت از جهت رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی تامین اجتماعی، مالیاتی و […]