اخبار

ژوئن 27, 2021

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان برگزار شد

اکتبر 19, 2021

اطلاعیه امور سهام

دسامبر 14, 2021

صورتجلسه هیات مدیره

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) صورتجلسه هیات مدیره  مورخ 23/09/1400 شماره ثبت 166 –  شناسه ملی 10320128841 سرمایه ثبت شده: 500.000.000.000 […]
ژانویه 13, 2022

اطلاعيه شماره 2 امور سهام