صادق الماسی

دسامبر 30, 2023

اطلاعیه شماره یک امور سهام در خصوص توزیع سود

ژانویه 1, 2023

پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام

ژانویه 1, 2023

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه

ژوئن 29, 2022

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 در محل تهران برگزار می گردد