دستورالعمل و شرح وظایف کمیته انطباق با مقررات شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام
ژانویه 1, 2023
دستورالعمل و شرح وظایف کمیته حسابرسی
جولای 5, 2023

دستورالعمل و شرح وظایف کمیته انطباق با مقررات شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

 

  • بررسی وضعیت عملکرد شرکت از جهت رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی تامین اجتماعی، مالیاتی و پولشویی و همچنین آیین نامه انضباطی گروه.
  •  ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف شرکت بویژه واحدهای بازرگانی، تدارکات، مالی و پرداخت به موقع مدارک هزینه با هدف رعایت حقوق ذی نفعان و تجزیه ‌و‌تحلیل ریسک انطباق.
  • ارایه پیشنهاد برای اصلاح چارچوب نحوه بررسی تطبیق مقررات در شرکت به هیات مدیره
  • ارزیابی و تطبیق عملکرد واحدهای تولیدی شرکت با هدف رعایت حقوق ذی نفعان شرکت
  • تطبیق عملکرد واحدهای مختلف شرکت از جهت حسن اجرای منشور اخلاق حرفه ای مصوب هئیت مدیره شرکت
  • تطبیق عملکرد واحدهای مختلف شرکت با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

 

محسن عطاییان

رییس هیات مدیره