دستورالعمل و شرح وظایف کمیته حسابرسی

دستورالعمل و شرح وظایف کمیته انطباق با مقررات شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
جولای 5, 2023
دستورالعمل و شرح وظایف کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
جولای 5, 2023

دستورالعمل و شرح وظایف کمیته حسابرسی

 

با سلام

احتراما در راستای مفاد دستورالعمل حاکمیتی شرکت و همچنین بررسی صحیح شرایط استخدام و انتصاب و ارائه گزارشات مربوطه در مورد نظام جبران خدمات به هیات مدیره، بدینوسیله جنابعالی برای مدت دو سال به عنوان عضو کمیته انتصابات شرکت منصوب می گردید.

 

محسن عطاییان

رییس هیات مدیره