بخش گزارشگری پایداری

دستورالعمل و شرح وظایف کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
جولای 5, 2023
منشور کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
جولای 5, 2023

بخش گزارشگری پایداری

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، و متعاقباً پاسخگویی مؤثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد 39-40-41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است. رویه پایداری شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان ، دربرگیرنده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و دستاوردهای این شرکت درمدیریت یکپارچه مسئولیتهای اقتصادی، اجتماعی و محیط و محیط زیستی و تاثیر ان بر کسب و کار شرکت میباشد

مدیریت مسئولانه کسب و کار

راهبری مسئولانه سازمان

با تکیه بر این واقعیت که در چشم انداز و مأموریت شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان بر مدیریت و عملکرد مسئولانه تأکید شده است؛ تعیین راهبردها و اهداف راهبردی سازمان نیز با نگاه و تأکید پررنگ بر مدیریت تأثیرات محیط زیستی و اجتماعی صورت گرفته است.

راهبری شرکتی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان  نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش، جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین با هدف شفافسازی در راستای رعایت

الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی با مشارکت اعضای هیات مدیره و متخصصان مستقل از شرکت نموده است.

 • کمیته حسابرسی
 • کمیته انتصابات

الف- کمیته حسابرسی:

اهم اقدامات کمیته حسابرسی حسب بخش اهداف و مسولیتهای محوله مطابق منشور کمیته حسابرسی به ایفای مسولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت اطمینان معقول از موارد ذیل می باشد.

1- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترلهای داخلی

2- سلامت گزارشگری مالی

3- اثربخشی حسابرسی داخلی

4- حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل

5- رعایت قوانین، مقررات و الزامات از جمله مقررات سازمان بورس، امور مالیاتی، تامین اجتماعی ….

ب- کمیته انتصابات

در اجرای الزامات مندرج در ماده 14 از فصل سوم  دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان  بورس و اوراق بهادارو در چارچوب سیاستهای راهبردی شرکت، کمیته انتصابات شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان براساس الزامات ماده 14 دستورالعمل مزبور مشتمل بر 4 ماده در تاریخ 06/02/1401 به تصویب هیات مدیره رسید.

اهم اهداف کمیته انتصابات به شرح زیر میباشد:

 • -بررسی و احراز شرایط مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و
 • -برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت
 • -پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیئت مدیره
 • -اتخاذ سیاستهای لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید آن
 • -پیشنهاد برنامه آموزشی

عملکرد در ایفای مسئولیتهای اقتصادی

خلق ارزش اقتصادی برای ذینفعان کلیدی

فعالیتهای کسب و کار در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان ، مجموعه ای از مراودات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذینفعان مختلف آن شکل میدهند. مراودات ذینفعان مستقر در پیرامون شرکت منجمله اداره امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و بانكهای استان زنجان و … در همین راستا مدیریت میگردد برخی از این تبادلات صرفا دارای ماهیت تجاری نیستند؛ بلکه ارزش اقتصادی خلق شده در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان را میان ذینفعان کلیدی آن توزیع میکنند تا تقویت کننده تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند.

مشارکت در توسعه و تابآوری اقتصادی جامعه محلی

یکی از حوزه های مهم تاثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت، سهیم بودن آن در توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم، در تقویت تابآوری جوامع محلی تاثیر بسزایی دارد و کیفیت زندگی و معیشت ساکنین در منطقه خصوصا شهر زنجان را نیز بهبود میبخشد.

نمونه هایی مهم از عملکرد شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در این حوزه عبارتند از:

 • افتتاح حساب در بانكهای محلی و افزایش گردش نقدینگی در بانكهای محلی شهر زنجان
 • خرید از تأمین کنندگان محلی زنجان مانند خرید قطعات، مواد اولیه آشپزخانه و غیره
 • جذب و استخدام سرمایه های انسانی بومی استان زنجان
 • استفاده از امکانات و خدمات موجود در منطقه برای ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان و خانواده ایشان

 بعد اقتصادی

بخش مالی و اقتصادی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان ، خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیتهای خود می داند. این مساله، از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی بهنگام به درخواستهای مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، میتوان به مهمترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود :

 • رعایت الزامات اهم موارد مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی
 • عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار همچون
 • ارائه صورتهای مالی زودتر از موعد مقرر شده و متعاقباً برگزاری مجمع
 • پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام
 • ارائه گزارشهای منظم و به موقع به کلیه مراجع قانونی همچون
 • ارائه گزارشهای فروش داخلی و ارزی و تولید و فروش ماهیانه در سامانه جامع تجارت و سامانه کدال
 • اظهارنامه ارزش افزوده در سامانه ارزش افزوده
 • ارائه کلیه گزارشها و اطلاعیه های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار ازطریق ثبت در سامانه کدال
 • کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات
 • فعالیت واحد توسعه منابع خرید برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود
 • فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه
 • وجود پست سازمانی رسمی با عنوان حسابرس درهر واحد سازمانی
 • بخش تولید شامل نوع بازار محصول، تولید و میزان رشد
 • اهم فعالیت تولیدی شرکت در گزارش صورتهای مالی ، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره اشاره شده است.

عملکرد در ایفای مسئولیتهای محیط زیستی

مدیریت محیط زیست

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در جهت حفظ محیط زیست و مدیریت آسیبهای زیست محیطی در نظر دارد موارد ذیل را بیش از بیش در دستور کار قراردهد :

 • استحصال تولید فلزات استراتژیک از پسماندهای تولید روی
 • توجه جدی به ممیزی انرژی در فرآیند تولید و انتخاب تجهیزات
 • تمرکز بر چگونگی جلوگیری از هرگونه هدر رفت احتمالی منابع آبی جهت استفاده در فرآیند تولید
 • هدف‌گذاری بر مبنای استقلال و بازیافت قسمت اعظم پسماندهای تولیدی از فرآیند تولید به منظور حصول
 • بهترین حالت زیست محیطی و حفظ منابع و پتانسیل‏های معدنی
 • مدیریت نوع و میزان مواد مصرفی فرآیند تولید محصول، به منظور کاهش جدی میزان پسماند تولیدی و افزایش توان فنی مجموعه

مدیریت انرژی

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان با مصرف سالیانه حدود چهل هزار مگاوات ساعت برق، جزء صنایع انرژی بر محسوب میشود. مدیریت انرژی در این شرکت با هدف صرفه جویی حداکثر و انطباق با قوانین، بهره وری استفاده از منابع، حفاظت از محیط زیست و ایجاد صرفه جویی های مالی، به صورت موثر و تخصصی دنبال میشود پاسخگویی موثر و منطبق با الزامات به بازرسی های مراجع قانونی در حوزه مدیریت انرژی و انطباق کامل و پیوسته داده های انرژی شرکت با الزامات در اجرای پروژه های مرتبط با بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی با ایجاد و توسعه شاخصهای عملکرد انرژی توانسته

پایشی مستمر و روزانه بر مصرف انرژی داشته باشد.

عملکرد در ایفای مسئولیتهای اجتماعی

یمنی و بهداشت کارکنان و محیط کار

ایمنی در کار و محیط کار

همسو با تاکید صورت گرفته در چشم انداز شرکت برای مطرح بودن به عنوان شرکتی سرآمد در ایمنی، هدف راهبردی عملکرد بدون حادثه در( اچ اس ای) در شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان تعیین شده است. همچنین به منظور اجرای رویکرد شرکت برای داشتن سیستم مدیریت کلاس جهانی نقشه راه ایمنی در شرکت در دست تدوین است. در اچ اس ای

این رویکرد بر مبنای عناصر کلیدی و شناخته شده جهانی از سال اجرا درآمده است و با تعیین اهداف سالانه در شاخص نرخ وقوع حوادث قابل ثبت ، دستیابی به نقطه بدون حادثه را میسر میسازد به طوریکه نرخ وقوع حوادث در شرکت در این حوزه میتوان به کمترین میزان ممکن در محیط مشابه صنعتی اشاره کرد.

بهداشت حرفه ای

برای جلوگیری از آسیبهای مربوط به کار و ایجاد محیط کاری ایمن و سالم برای کارکنان و ذینفعان در شرکت شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان استقرار یافته است. از مهمترین برنامه های اجرایی و دستاوردهای شرکت در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • انجام واکسیناسیون عمومی کارکنان در راستای پیشگیری از شیوع کرونا در سطح شرکت
 • بازنگری جامع برنامه های پایش و نظارت بر سلامت کارکنان در حوزه مقابله با ویروس کرونا
 • پایش دورهای معاینات طب صنعتی عموم کارکنان به صورت سالانه
 • پایش عوامل زیان آور بهداشتی محیط کار به صورت سالانه و تعیین درصد انطباق با الزامات قانونی
 • حضور پزشك متخصص به صورت ماهانه در سایت عملیاتی شرکت
 • پایش سلامت آبهای آشامیدنی در سطح شرکت و کمپهای کارکنان با هدف پیشگیری از شیوع بیماریهای
 • گوارشی
 • برگزاری کمیته های سلامت و مطرح نمودن چالشهای بهداشتی شرکت با حضور مدیران ارشد سازمان
 • تعریف پروژه های بهبود سالیانه در حوزه سلامت کارکنان

توانمندسازی و حمایت از کارکنان

آموزش

تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده، نیازمند سرمایه گذاری و توسعه مستمر دانش، مهارت و شایستگی های کارکنان است. این امر به نوبه خود، در تحقق سایر اهداف سازمانی تاثیر بسزایی دارد. در این راستا، سیستم مدیریت شایستگی در سازمان استقرار یافته است.

از مهمترین برنامه های اجرایی و دستاوردهای این حوزه میتوان به موارد زیر در سال 1401اشاره کرد:

 • توسعه و استقرار سیستم مدیریت شایستگی براساس ویرایش جدید استاندارد
 • راه اندازی و فعالیت بسترهای آموزش الکترونیکی (آنلاین و آفلاین) با همکاری انجمن حسابداران خبره
 • انجام نیازسنجی آموزشی پرسنل
 • تولید محتوا برای دوره های آموزشی آفلاین و آنلاین، برگزاری آزمونهای تعیین سطح مهارتی کارکنان و سعی در پوشش نقاط ضعف آنها
 • تسهیلات و خدمات رفاهی کارکنان
 • شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان به منظور تکریم کارکنان و خانواده ایشان از یك سو و ارتقای تعلق سازمانی از سوی دیگر، مجموعه ای از تسهیلات و خدمات رفاهی را به ایشان ارائه مینماید که مواردی از آنها را در زیر اشاره میکنیم:
 • رسیدگی به درخواست مساعدت کارکنان برای حل مشکلات ایشان و خانوادهشان از طریق بررسی در کمیته روابط
 • کار و مددکاری اجتماعی، با فراهم نمودن انواع کمكهای بلاعوض، وام اضطرای، تسهیلات و سایر حمایتهای ممکن
 • برگزاری رویدادهای خانواده محور، شامل: گردهمایهای خانوادگی موفق، و دورهمی های خانواده کارکنان

مشارکت در بهبود شرایط زندگی در منطقه

مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) در راستای رسیدن به اهداف و استراتژی‌های زیست محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام به خط مشی‌هایی به شرح زیر نموده است:

 • توجه به جنبه ‌های زیست محیطی در ارائه خدمات، تولید و کاهش سطح ریسک‌های زیست محیطی در فعالیت‌های شرکت
 • بهبود فعالیت های شرکت در قبال محیط‌زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا(
 • ایجاد تمهیدات لازم و پی گیری در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی
 • کمک به موسسه های فرهنگی و ورزشی و عام المنفعه و گسترش فرهنگ ورزشی و نیکو کاری در بین کارکنان
 • اجرای طرحهای سلامت در کارخانه
 • تلاش در جهت آموزش کارکنان در زمینه های شغلی مختلف
 • اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در راستای ایجاد امنیت شغلی و رفاه یکسان برای کارکنان
 • تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی
 • ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و بکارگیری روش‌های نوین تولید در جهت رعایت هرچه بیشتر مسائل زیست محیطی