دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

اگهی دعوت به مجمع عمومی
مارس 8, 2022

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 در محل تهران برگزار می گردد

 

دیدگاهتان را بنویسید