اگهی دعوت به مجمع عمومی

اطلاعيه شماره 2 امور سهام
ژانویه 13, 2022
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
ژوئن 29, 2022

اگهی دعوت به مجمع عمومی

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه سال منتهی به 1400/12/29 که ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/01/17 در محل تهران برگزار می گردد

 

 

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی