” فتوسا ” دومین عرضه اولیه سال ۱۴۰۰ با پشتوانه اوراق تبعی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان برگزار شد
ژوئن 27, 2021

” فتوسا ” دومین عرضه اولیه سال ۱۴۰۰ با پشتوانه اوراق تبعی

به اطلاع سهامداران محترم شرکت زرین معدن آسیا (فزرین) و شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران(کیمیا) و می رساند باستناد اطلاعیه شماره 2716/الف/00 مورخ 1400/02/26شرکت فرابورس ایران در خصوص عرضه اولیه شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا) در بازار دوم فرابورس، زمان عرضه اولیه نماد فتوسا به عموم به روش ثبت سفارش در روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 و عرضه به صندوق ها در روز شنبه مورخ 1400/03/01 خواهد بود.
اطلاعات تکمیلی در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir و همچنین سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) به نشانی www.codal.ir در دسترس می باشد.