محیط زیست

“تلاش ما، کاهش هر گونه تاثیر منفی بر محیط زیست طبیعی است”

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان گامهای بلندی در راستای موازین زیست محیطی برداشته است همچنین مجموعه ای از اقدامات مدیریتی را انجام داده که به سازمان این امکان را میدهد تاثیر فعالیت هایش بر محیط زیست را شناسایی و ارزیابی کرده و تحت کنترل درآورده و درنهایت عملکرد زیست محیطی خود را بهبود بخشد این سیستم میتواندبه سازمان در برآروده کردن الزامات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی کمک نماید.
همچنین میتواند کنترل بیشتری روی عملیات سازمان اعمال نموده و در نتیجه منجر به کاهش ضایعات و افزایش کارایی سازمان شود.

اولویتهای کاری شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان:

توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات، تولید و کاهش سطح ریسک های زیست محیطی در فعالیت‌های شرکت بهبود فعالیتهای شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا) تقویت و حصول اطمینان از کارایی سازمان در قبال مشتری و جامعه با وضوح مسئولیتها صرفه جویی در هزینه و زمان باتوجه به نگرش سیستماتیک و آینده نگر افزایش رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در کارکنان تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی.

 

research-development