خط مشی کیفی

quality-standard
شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان با اعتقاد به مشی کیفی زیر اقدام به فعالیت نموده است و مدیریت شرکت با اهتمام بر اجرای دقیق آن جهت نیل به پیشرفت شرکت قدم بر می دارد.
  • آموزش مستمر جهت توسعه توانمندی نیروی انسانی
  • کاهش هزینه ها در جهت تحقق بهبود مستمر تمامی فعالیتها
  • بکارگیری آخرین متدهای نوین مدیریت
  • حفظ و ارتقای سطح رضایت مشتریان از طریق درک نیازها و انتظارات آنها و تعهد در قبال برآورده سازی آنها
  • توسعه بازار از طریق ارائه محصولات با کیفیت و دستیابی به بازارهای جهانی
کسب رضایت ذینفعان از طریق کسب سود بیشتر