تحقیق و توسعه

r-and-d
امروزه اقتصاد مدیریت نوین صنایع در جهان نگرش و سرمایه گذاری متناسب در زمینه تحقیق و توسعه R&D میباشد.
ثابت شده است که بقای هر بنگاه تولیدی و البته به یافتن روشهای تولید با کیفیت بالاتر، هزینه کمتر و مطابقت مستمر بااستانداردها و انتظار بازار در سطح بین المللی میباشد.
از این رو شرکت، مرکزی به همین منظور در کارخانه مستقر نموده که بطور مداوم امور تحقیقاتی را در دستور کار قرار داده است امیدواریم این واحد با تکیه بر آخرین دستاوردهای دانش فنی و مهندسی بتواند در جایگاه مناسب در صنعت سرب و روی کشور قرار گیرد.