اعضای هیات مدیره

مدیرعامل شرکت

حسین جوادی


ریس هیات مدیره

بهرامعلی جلیل خانی


نایب رییس هیات مدیره

غلامحسین جمیلی


عضو هیات مدیره

تورج نصیری