اخبار

ژوئن 29, 2022

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 در محل تهران برگزار می گردد  
مارس 8, 2022

اگهی دعوت به مجمع عمومی

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه سال منتهی به 1400/12/29 که ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/01/17 در محل تهران برگزار می گردد […]
ژانویه 13, 2022

اطلاعيه شماره 2 امور سهام

دسامبر 14, 2021

صورتجلسه هیات مدیره

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) صورتجلسه هیات مدیره  مورخ 23/09/1400 شماره ثبت 166 –  شناسه ملی 10320128841 سرمایه ثبت شده: 500.000.000.000 […]